0312 419 info@info.com

SIFATLAR

Sıfatlar, isimlerin sonuna gelerek onları miktar, sıra, konum, renk gibi çeşitli yönlerden tanımlayan yapılardır. İspanyolca’da sıfatlar, isimler ile cinsiyet yönünden uyumluluk gösterirler.

Un hombre alto                                          →    Uzun bir adam

una chica joven                                          →    Genç bir kız

turco moreno                                              →    Esmer Türk

personas trabajadores                                 →    Çalışkan kişiler

tekil çoğul
eril dişil eril dişil
-o

 

un turco moreno

-a

 

una turca morena

-os

 

unos turcos morenos

-as

 

unas turcas morenas

-e

 

un chico inteligente

-e

 

una chica inteligente

-es

 

unos chicos inteligentes

-es

 

unas chicas inteligentes

-sessiz harf

 

un hombre joven

-sessiz harf

 

una mujer joven

-es

 

unos hombres jóvenes

-es

 

unas mujeres jóvenes

-or, án, ón, ín

 

un hombre encantador

-a

 

una mujer encantadora

-es

 

unos hombres encantadores

-as

 

unas mujeres encantadoras

 

  • Eril çekimde son harfi –o olan sıfatlar, dişil çekimde –a’ya dönüşür:

un turco moreno                                        →   Esmer bir Türk

unos turcos morenos                                  →   Birkaç esmer Türk

una casa negra                                            →   Bir siyah ev

unas casas negras                                      →   Birkaç siyah ev

  • Eril çekimde –o haricindeki bir sesle biten sıfatlar, dişil çekimde aynı kalır:

un chico inteligente                                     →   Zeki bir çocuk

unos chicos inteligentes                             →   Birkaç zeki çocuk

una camisa verde                                        →   Yeşil bir gömlek

unas camisas verdes                                   →   Birkaç yeşil gömlek

  • Eril çekimde son harfi sessiz harfle biten sıfatlar, dişil çekimde yine –e olarak kalır:

un hombre joven                                         →   Genç bir çocuk

unos hombres jóvenes                               →   Birkaç genç çocuk

una mujer joven                                          →   Genç bir kadın

unas mujeres jóvenes                                 →   Birkaç genç kadın

Not: Ulus ve yer sıfatlarında bu kural değişir. Bu durumda son harfi sessiz olan sıfatlar dişil çekimde –a’ya dönüşür ve varsa aksanlarını kaybederler:

un periódico inglés                                      →   Bir İngiliz gazetesi

una revista inglesa                                      →   Bir İngiliz dergisi

el idioma español                                        →   İspanyol dili

la lengua española                                      →   İspanyol dili

  • Son harfleri -or, án, ón, ín şeklinde biten sıfatlar dişil çekimde –a’ya dönüşür:

un hombre encantador                               →   Hoş bir adam

una mujer encantadora                              →   Hoş bir kadın

  • İspanyolca’da sıfatlar, isimler ile cinsiyet ve tekillik/çoğulluk yönünden uyumluluk gösterirler:

Antonio es alto y delgado                      →   Antonio uzun boylu ve zayıftır.

Elena es alta y delgada                           →   Elena uzun boylu ve zayıftır.

Antonio y Elena son delgados.              →   Antonio ve Elena zayıftır

  • İspanyolca’da bazı sıfatlar eril kelimelerden önce kullanıldıklarında son harflerini kaybederler:
bueno – buen Hoy es un buen dia Bugün güzel bir gün
malo – mal Un mal hombre Kötü bir adam
alguno – algún Algún día Herhangi bir gün
ninguno – ningún No le gusta ningún trabajo Hiçbir iş hoşuna gitmez
uno – un Un día de festival Bir şenlik günü
primero – primer Ella vive en el primer piso O birinci katta oturuyor
tercero – tercer El primer año de la vida Hayatın ilk yılı
grande – gran Es un gran honor estar aquí Burada olmak onur vericidir


Ülkeler ve milliyetler

Ülke Türkçesi Milliyet Türkçesi
España İspanya español/a İspanyol
Canadá Kanada canadiense Kanadalı
Estados Unidos ABD estadounidense Amerikalı
Inglaterra İngiltere inglés/inglesa İngiliz
Francia Fransa francés/francesa Fransız
Italia İtalya italiano/a İtalyan
Portugal Portekiz portugués/portuguesa Portekizli
Alemania Almanya alemán/alemana Alman
Rusia Rusya ruso/a Rus
China Çin chino/a Çinli
India Hindistan indio/a Hint
Japón Japonya japonés/japonesa Japon
México Meksika mexicano/a Meksikalı
Venezuela Venezuela venezolano/a Venezuelalı
Cuba Küba cubano/a Kübalı
Argentina Arjantin argentino/a Arjantinli
Brasil Brezilya brasileño/a Brezilyalı
Puerto Rico Porto Riko puertorriqueño/a Porto Rikolu
El Salvador Salvador salvadoreño/a Salvadorlu
Honduras Honduras hondureño/a Honduraslı
Nicaragua Nikaragua nicaragüense Nikaragualı
Costa Rica Kosta Rika costarricense Kosta Rikalı
Panamá Panama panameño/a Panamalı
Ecuador Ekvador ecuatoriano/a Ekvadorlu
Bolivia Bolivya boliviano/a Bolivyalı
Perú Peru peruano/a Perulu
Chile Şili chileno/a Şilili
Uruguay Uruguay uruguayo/a Uruguaylı
Paraguay Paraguay paraguayo/a Paraguaylı


İşaret sıfatları

Yakın Uzak Daha uzak
Tekil Çoğul Tekil Çoğul Tekil Çoğul
Eril Este Estos Eril Ese Esos Eril Aquel Aquellos
Dişil Esta Estas Dişil Esa Esas Dişil Aquella Aquellas
  • İşaret sıfatları yakınlık, uzaklık ve yer bildirmede kullanılan yapılardır:

Este es Luis, mi hermano.                          →   Bu Luis, benim kardeşim.

Ese es Luis, mi hermano.                            →   Şu Luis, benim kardeşim.

Aquel es Luis, mi hermano.                       →   O Luis, benim kardeşim.

¿Cuál es tu coche, este, ese o aquel?

¡Ninguno de ellos!

Hangisi senin araban, bu mu, şu mu, o mu?

Hiçbiri!

  • Este, ese ve aquel sıfatları zaman bakımından da kullanılır:

Este; Geniş ve gelecek zaman için kullanılır.

Este año no hay cosecha.

Bu yıl hasat yok.

Ese; Geçmiş zaman için kullanılır;

El terremoto de 1999 fue el más devastador desastre natural de la historia de Turquía. En ese año murieron más de 17.000 personas.

1999 depremi Türkiye tarihindeki en yıkıcı doğal afet olmuştur. O yıl 17.000 kişi hayatını kaybetmiştir.

  • Eso, adını bilmediğimiz şeyler hakkında bilgi almak için kullanılır:

¿Qué es eso? – No sé, parece una brújula.

Nedir o?  – Bilmem, pusulaya benziyor.