Sıfatlar

SIFATLAR Sıfatlar, isimlerin sonuna gelerek onları miktar, sıra, konum, renk gibi çeşitli yönlerden tanımlayan yapılardır. İspanyolca’da sıfatlar, isimler ile cinsiyet yönünden uyumluluk gösterirler. Un hombre alto                                          →    Uzun...

Tanım Edatları (İsimler)

İSİMLER İspanyolca’da isimler eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılırlar. İsimleri cümle içerisinde kullanırken, hangi ismin eril hangi ismin dişil yapıya sahip olduğunu bilmek gerekir.  Eril isimler – el; dişil isimler ise –la tanım edatı ile kullanılırlar. Eril...

İspanyolca Alfabe

İSPANYOLCA ALFABE İspanyol alfabesi 25 sessiz ve 4 sesli olmak üzere 29 harften oluşur. Bazı harflerin okunuşu yanına gelen seslere göre değişkenlik gösterir. C harfinin yanına -e ya da -i gibi ince sesler geldiğinde /s/ şeklinde okunurken yanına -a, -o ya da -u gibi...

Yandex.Metrica