0312 419 info@info.com
Sıfatlar

Sıfatlar

SIFATLAR Sıfatlar, isimlerin sonuna gelerek onları miktar, sıra, konum, renk gibi çeşitli yönlerden tanımlayan yapılardır. İspanyolca’da sıfatlar, isimler ile cinsiyet yönünden uyumluluk gösterirler. Un hombre alto                                          →    Uzun...
Tanım Edatları (İsimler)

Tanım Edatları (İsimler)

İSİMLER İspanyolca’da isimler eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılırlar. İsimleri cümle içerisinde kullanırken, hangi ismin eril hangi ismin dişil yapıya sahip olduğunu bilmek gerekir.  Eril isimler – el; dişil isimler ise –la tanım edatı ile kullanılırlar. Eril...
İspanyolca Alfabe

İspanyolca Alfabe

İSPANYOLCA ALFABE İspanyol alfabesi 25 sessiz ve 4 sesli olmak üzere 29 harften oluşur. Bazı harflerin okunuşu yanına gelen seslere göre değişkenlik gösterir. C harfinin yanına -e ya da -i gibi ince sesler geldiğinde /s/ şeklinde okunurken yanına -a, -o ya da -u gibi...