0312 419 info@info.com

İSPANYOLCA ALFABE

ss

İspanyol alfabesi 25 sessiz ve 4 sesli olmak üzere 29 harften oluşur.

Bazı harflerin okunuşu yanına gelen seslere göre değişkenlik gösterir. C harfinin yanına -e ya da -i gibi ince sesler geldiğinde /s/ şeklinde okunurken yanına -a, -o ya da -u gibi kalın sesler geldiğinde /k/ şeklinde okunur.

Cinema (Sinema)                           →        Sinema

Celebrar (Selebrar)                        →        Kutlamak

Casa (Kasa)                                     →        Ev

Colaborar (Kolaborar)                    →        İşbirliği yapmak

G harfi için de benzer bir kullanım bulunmaktadır. G harfinin yanına -e ya da -i gibi ince sesler geldiğinde /h/ şeklinde okunurken, yanına -a, -o ya da -u gibi kalın sesler geldiğinde /g/ şeklinde okunur.

Gitano (Hitano)                             →        Çingene

Gente (Hente)                                →        Halk

Gafas (Gafas)                                  →        Gözlük

Gustar (Gustar)                              →        Hoşa gitmek                      

Guillermo (Gilermo)                       →        Özel isim       

Que (Ke)                                          →        Ne

Hambre (Ambre)                            →        Açlık

¡Hola! (Ola)                                    →        Merhaba

Huésped                                         →        Misafir

 Not: Kelimenin başında yer alan H harfi okunmaz.

 

Harf

İspanyolca Yazılışı

Türkçe Okunuşu

Örnek

(A a)

a

a

Alfabeto

(B b)

be

b

Barcelona

(C c)

ce

k veya peltek s

Cama, Cena

(CH ch)

che

ç

Muchacho

(D d)

de

d

Dama

(E e)

e

e

Elegante

(F f)

efe

f

Fenómeno

(G g)

ge

g veya h

Gustar, Gente

(H h)

hache

okunmaz

Hijo

 (I i)

i

İ

Italia

(J j)

jota

h

Japonés

(K k)

ka

k

Kamikaze

(L l)

ele

l

Latino

(Ll ll)

elle

y

Lluvia

(M m)

eme

m

Madre

(N n)

ene

n

Naranja

(Ñ ñ)

eñe

ny

Niño

(O o)

o

o

Oliva

(P p)

pe

p

Padre

(Q q)

cu

k

Quijote

(R r)

ere/erre

r

Recorrido

(S s)

ese

s

Sensación

(T t)

te

t

Toro

 (U u)

u

u

Universidad

(V v)

uve

b

Verdad

(W w)

uve doble

v

Web

(X x)

equis

ks

Examen

(Y y)

i griega

y veya i

Yerba, y

(Z z)

zeta

s

Zapato